ლეგიტიმური პორტალი სექსის ხელოვნებაზე    
 
 
 


პოზა - მდგომარე
                                                                           პოზა მდგომარე
  მსგავსი პოზის შერჩევისას, ქალი უნდა იმყოფებოდეს ცოტა ამაღლებულ ადგილზე, რათა მამაკაცს არ მოუწიოს მუხლებში მოხრა.
  ამ პოზებიდან ყველა არ არის მოსახერხებელი, ბევრი მათგანის შესრულებას მხოლოდ ახალგაზრდები შეძლებენ. მაგრამ, ეს პოზები, საკმაოდ ვნებიანი პოზები არიან და უზრუნველყოფენ ღრმა შეღწევადობას.

  15.მამაკაცი დგას სწორედ, ან მუხლებზე (თქვენი პარტნიორის სიმაღლის გათვალისწინებით). ქალი დგება მუხლებზე საწოლის კიდეზე, თავი და ხელები ულაგია საწოლზე და ეყრდნობა იდაყვებს, ხოლო თეძოები წამოწეული აქვს ისე, რომ უზრუნველყოს მამაკაცის სასქესო ორგანოს საშოში სწორი და პირდაპირი მიხვედრა. მამაკაცს შეჰყავს საშოში ასო, ქალი კი ფეხებს ატყუპებს. კიდევ ერთი მეთოდი - ჩაეხუტეთ მამაკაცს ფეხებით თუ ფეხის სიგრძე ამის საშუალებას იძლევა.

  16.ამ პოზაში ქალს თავისუფალი აქვს ხელები და შეუძლია დაისტიმულიროს კლიტორი. ეს პოზა მოდის მე-15 პოზიდან - მამაკაცი ეყრდნობა ქალის ზურგს მკერდით და შეუძლია მიეფეროს მკერდზე.

  17.კიდევ ერთი ვარიანტი, მამაკაცის ასო, საშოში ხვდება კუთხურად, იმიტომ, რომ მამაკაცი ფეხებს დგავს, ქალის ფეხების გასწვრივ გარედან. ეს პოზა გაუადვილდება იმ მამაკაცს ვისაც გრძელი სასქესო ორგანო აქვთ.

  18.ქალი ეხება იატაკს ფართოდ გაშლილი ფეხებით და მუცლით ეყრდნობა საწოლის კიდეს, მამაკაცს უჭირავს ქალის მკერდი ხელით და საშოში შედის უკნიდან.

  19.ქალი წვება ზურგზე საწოლის კიდესთან, მუხლებში მოხრილ ფეხებს სწევს მაღლა. მამაკაცი დგას იატაკზე, ექცევა ქალის ფეხებს შუა და იწყებს მოძრაობას. ქალის ფეხები უჭირავს ხელით.

  20.ეს პოზა ანალოგიურია მე-19 პოზიას, იმ განსხვავებით, რომ აქ, ქალმა უნდა მოხვიოს ფეხები მამაკაცს თეძოზე. მამაკაცს კი შეუძლია მიეფეროს ქალს მკერდზე.

  21.ანალოგიურია მე-19 და მე-20 პოზისა, იმ განსხვავებით, რომ აქ, ქალის ფეხები მამაკაცს ყელზე აქვს შემოხვეული.

  22.ეს პოზა იძლევა ძლიერ სასიამოვნო შეგრძნებებს, იმიტომ, რომ მაქსიმალურად ღრმად ხვდება ასო საშოში, რაც იძლევა ხახუნის ხარისხიან საშუალებას. ქალი უნდა დაწვეს საწოლის კიდეზე, მუხლებში მოხრილი ფეხები უნდა მიიზიდოს მკერდისკენ მაქსიმალურად. მამაკაცი დგას, ხელების დახმარებით შლის ქალის ფეხებს და მიიწევს წინ.

  23.ამ პოზის სრულყოფისათვის საჭიროა საწოლის კიდეზე დააფინოთ პლედი ან დაალაგოთ ბალიშები. ქალი წვება ბალიშებზე მუცლით, ისე რომ მისი თეძოები მაღლა უნდა იყოს მიმართული (საჯდომი აწეული უნდა ქონდეს) რათა მამაკაცმა ადვილად შეძლოს დუნდულების მოფერება. ქალი გაშლილი ფეხებით დგას იატაკზე, ხოლო თავი უდევს საწოლზე. პარტნიორი დგას, ქალის ფეხებს შუაში, ეფერება მის დუნდულებს და იწყებს მოქმედებას.

  24.ეს პოზა მსგავსია 23-ე პოზისა, იმ განსხვავებით, რომ მამაკაცს შეჰყავს ასო საშოში, შემდეგ სწევს ქალს და მუხლებს ადებინებს საწოლზე ისე, რომ ფეხისგულები მიმართულია ზემოთ.

  25.მსგავსია 23-ე და 24-ე პოზისა, პარტნიორები ოდნავ უნდა მოიხარნონ მუხლებში (ჩაიკუზონ), ფართოდ უნდა გაშალონ ფეხები ისე, რომ მამაკაცის ფეხები ეხებოდეს ქალის ფეხებს. მამაკაცს ხელით უჭირავს ქალი წელზე ან თეძოებზე და ფრიქციებს აკეთებს ქვევიდან ზევით მიმართულებით.

  26.ქალი წვება საწოლზე ისე, რომ მისი თეძოები საწოლს გარეთ აღმოჩნდეს (შეგიძლიათ დაიდოთ ბალიში წელს ქვევით), ფეხებს სწევს ზემოთ და უჭირავს ხელით, ხოლო მამაკაცი დგება მის წინ და ასე მოძრაობს.

  27.ქალი საწოლზე დგას მუხლებსა და იდაყვებზე დაყრდნობილი. მამაკაცი დგას ქალის უკან და შეჰყავს ასო ქალის საშოში, ხელით შედის ქალის ფეხებს შორის და ეხება ქალის მუცელს რის შემდეგაც იზიდავს თავისკენ.

  28.ქალი წვება საწოლზე ზურგით, ფეხები უდევს იატაკზე. მამაკაცი დგას და ისე ახდენს საშოში ასოს შეყვანას, ქალი წელზე ხვევს ფეხებს მამაკაცს, ხელებს კი კისერზე. გასწორდებიან და იწყებენ ერთმანეთის საპირისპიროდ მოძრაობებს. კამასუტრას ამ პოზას უწოდებენ - ,,ლიანას’’.

  29.ძალიან პოპულარული პოზა. ოდნავ მუხლებში მოხრილ მამაკაცს შეჰყავს სასქესო ორგანო, მასთან ზურგით მდგომი ქალის საშოში. ქალი გადახრილია წინ, ფეხები ფართოდ აქვს გაშლილი და ეყრდნობა მუხლებზე. წონასწორობის შესანაჩუნებლად, მამაკაცმა უნდა დაიჭიროს ქალი. ორივე პარტნიორი დგას ფეხზე, იმყოფებიან ოდნავ ჩამდჯარ მდგომარეობაში.

  30.29-ე პოზის ანალოგია, იმ განსხვავებით, რომ აქ მამაკაცი არ დგას სწორედ, არამედ იხრება ქალისკენ და ზურგზე ეხება მკერდით. ამასთანავე თავისუფალი ხელებით შეუძლია მიეფეროს მას მკერდზე.

  31.იგივე 29- და 30-ე პოზა, ოღონდ აქ, ქალი დახრილია წინ, მოკეცილია ორად და ხელებით ეხება ფეხებს. მამაკაცი იმყოფება უკნიდან და უჭირავს ქალი თეძოებით.

  32.ამ პოზის შესასრულებლად გვჭირდება ჩვეულებრივი სიმაღლის მაგიდა. ქალი დგას იატაკზე, გაშლილი ფეხებით, წვება მაგიდაზე მუცლით. მამაკაცი დგას უკნიდან, უჭირავს ქალი თეძოებით და იწყებს მოძრაობას.

  33.ქალი ზის მაგიდის კიდეზე, გადაწოლილია მაგიდაზე ზურგით და ფეხები შემოწყობილი აქვს კაცის მხრებზე. მამაკაცს კი ხელები უდევს ქალის თეძოებზე.

  34.ძალიან გავს 33-ე პოზას, მაგრამ ამ პოზაში შესაძლებელია კლიტორის სტიმულირება. მამაკაცისგან მარჯვნივ და მარცხნივ იდგმება სკამები, ქალი წევს მაგიდაზე (შესაძლებელია ბალიშის დადებაც საჯდომის ქვეშ), და ფეხები უდევს სკამებზე გადაშლილი.

  35.მაგიდაზე მჯდომარე ქალი, ერთ ფეხს ხრის მუხლში და დებს მაგიდის ზედაპირზე, ეს პოზა უზრუნველყოფს სასქესო ორგანოების ღრმად კონტაქტს.

  36.ქალი მოთავსდება კრესლოზე ან საწოლზე მკერდით საზურგისკენ, ფეხები ფართოდ აქვს გაშლილი. მამაკაცი იმყოფება უკნიდან.

  37.ანალოგია 36-ე პოზიას, იმ განსხვავებით, რომ ქალი მჭიდროდ აერთებს ფეხებს და წელში იზნიქება, ხოლო მამაკაცი ფართოდ შლის ფეხებს ისე, რომ ქალი მოიქციოს ფეხებს შუა.

  38.ქალი, იატაკზე მდგომარე გადაიხრება წინ და ფართოდ შლის ფეხებს. მამაკაცი იმყოფება უკნიდან. ქალის მკლავებს ქვეშ უნდა შეუყაროს მამაკაცმა ხელები ისე, რომ ქალის კისერზე შეკრას თითები. ყოველი ფრიქციის დროს მამაკაცმა უნდა მოიზიდოს ქალი თავისკენ.

  39.პარტნიორები დგანა ერთმანეთის პირისპირ. ქალი შლის ფეხებს, მას შემდეგ რაც ასო მოხვდება საშოში, ქალმა უნდა შეატყუპოს ფეხები რაც შეიძლება მჭიდროდ. ასეთ შემთხვევაში, მამაკაცის ასო იმყოფება მჭიდროდ, მაგრამ საშოში არ ხვდება ძალიან ღრმად. განსაკუთრებით კარგია თუ პარტნიორებს ერთნაირი სიმაღლე ექნებათ.

  40.მსგავსია 39-ე პოზისა, მაგარმ აქ, ქალს ერთი ფეხი გაწეული აქვს გვერდზე, ხოლო მამაკაცის ფეხი დგას ქალის ფეხებს შუა. ამ პოზაში ასო გაცილებით ღრმად ხვდება საშოში.

  41.გავს წინა პოზებს, განსხვავდება იმითი, რომ ქალი ფეხით ეხვევა მამაკაცის წელს, წონასწორობისათვის ქალს შეუძლია ასევე ხელები მოხვიოს მამაკაცს კისერზე. კამასუტრაში ეს პოზა მოიხსენიება როგორც ,,მდგომარე სიამოვნება’’.

  42.,,ჩამოკიდებული სიამოვნება’’. დგომა 41-ე პოზის ანალოგიურია, მამაკაცს ხელით უჭირავს ქალის ფეხი მუხლში და სწევს რაც შეიძლება მაღლა.
სხვა სტატიების ნახვა: კამასუტრა
კომენტარის დამატება:
სახელი:

ტექსტი:
ქართული კლავიატურა ( ჩართვა/გამორთვა ბეჭდვის დროს კლავიშით "~" )


შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები:

ჩეთი


ჰოსტინგი Serv.Ge
 
 
© 9Bit